strona g?ówna | opis systemu | normy | odbiory i konserwacja | kontakt | przydatne linki
| przydatne linki |

http://www.straz.gov.pl - Komenda G?ówna Pa?stwowej Stra?y Po?arnej

http://www.sitp.home.pl - Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Po?arnictwa (SITP)

http://www.certyfikacja.poznan.pl - O?rodek Certyfikacji Us?ug Przeciwpo?arowych SITP

http://www.cnbop.pl - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo?arowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Pa?stwowy Instytut Badawczy

- okablowanie strukturalne
- sieci teleinformatyczne
- inteligentne instalacje
- systemy sygnalizacji po?arowej


P.P.H.U. "Digma"
NIP 727-230-20-03
REGON 472350800
94-101 ?ód?
wol. ?ódzkie

BOK pon-pt: 10-15
tel. 42 942-00-90
mail: biuro@digma.pl


Zapraszamy na nasze strony:
www.digma.pl
www.telegartner.sklep.pl
www.okablowaniestrukturalnesieci.pl
www.systemysygnalizacjipozarowej.pl
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci za skutki wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie. Zamieszczone informacje mog? by? ju? nieaktualne i nie nale?y ich traktowa? jako udzielania rady i rekomendacji.
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.