strona główna | opis systemu | normy | odbiory i konserwacja | kontakt | przydatne linki
| normy |

Po stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego został powołany Komitet Techniczny KT-264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej. W zakresie działalności KT-264 lezy opracowywanie i uzgadnianie projektów norm z zakresu systemów samoczynnego wykrywania pożaru oraz powiadamiania o zainstaniałym zagrożeniu.

Wykaz Polskich Norm i Dokumentów Normalizacyjnych:

PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej
PN-EN 54-3: 2003/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne
PN-EN 54-4: 2001/A1:2004 /A2:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze
PN-EN 54-5:2003 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Czujki punktowe
PN-EN 54-7: 2004/A2:2009 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji
PN-EN 54-10:2005 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część10: Czujki płomienia -- Czujki punktowe
PN-EN 54-11: 2004/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe
PN-EN 54-12:2005 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -- Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego
PN-EN 54-13:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 13: Ocena kompatybilności podzespołów systemu
PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych
PN-EN 54-17:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 17: Izolatory zwarć
PN-EN 54-18:2007/AC:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia
PN-EN 54-20:2010 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 20: Czujki dymu zasysające
PN-EN 54-21:2009 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 21: Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych
PN-EN 54-23:2010 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne
PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 24: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze -- Głośniki
PN-EN 54-25:2011/AC:2012 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 25: Podzespoły wykorzystujące łącza radiowe
PN-ISO 6790:1996 /Ak:1997 - Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej -- Wyszczególnienie
PN-ISO 8421-3:1996 - Ochrona przeciwpożarowa -- Wykrywanie pożaru i alarmowanie -- Terminologia
PN-EN 14604:2006 /AC:2009 - Autonomiczne czujki dymu
PKN-CEN/TS 54-14: 2006 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
SITP WP-02:2010 - Wytyczne projektowania instalacji sysgnalizacji pożarowej

- okablowanie strukturalne
- sieci teleinformatyczne
- inteligentne instalacje
- systemy sygnalizacji pożarowej


P.P.H.U. "Digma"
NIP 727-230-20-03
REGON 472350800
94-101 Łódź
wol. łódzkie

BOK pon-pt: 10-15
tel. 42 942-00-90
mail: biuro@digma.pl


Zapraszamy na nasze strony:
www.digma.pl
www.telegartner.sklep.pl
www.okablowaniestrukturalnesieci.pl
www.systemysygnalizacjipozarowej.pl
Strona, którą przeglądasz wykorzystuje COOKIES w celu prawidłowego działania oraz celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, wyłacz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumiałość, jeżeli strona przestanie prawidłowo funkcjonować).
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie. Zamieszczone informacje mogą być już nieaktualne i nie należy ich traktować jako udzielania rady i rekomendacji.
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.